Muzeum Narodowe w Poznaniu (MNP) poszukuje osoby na stanowisko:

Opiekun magazynu zbiorów 

- praca w Muzeum Etnograficznym Oddziale MNP

Opis stanowiska

Muzeum Etnograficznego posiada bogatą kolekcję ponad 13 tysięcy obiektów, prezentujących bogactwo polskiej kultury ludowej, kultur europejskich i pozaeuropejskiej. Tylko część prezentowana jest w przestrzeniach muzeum, dostępnych dla publiczności. Obiekty nieprezentowane na ekspozycji przechowywane są w magazynie zbiorów. Muzeum Etnograficzne jest oddziałem Muzeum Narodowego w Poznaniu. Głównym zadaniem osoby na stanowisku „Opiekuna magazynu zbiorów” jest pełnienie nadzoru nad obiektami przechowywanymi w pomieszczeniach magazynowych Muzeum oraz nad ruchem muzealiów. 

Do zakresu czynności pracownika należeć będzie realizacja zadań związanych z prawidłowym funkcjonowaniem magazynów zbiorów Muzeum Etnograficznego w zakresie uzgodnionym z kierownikiem oddziału, w szczególności:

- opieka i nadzór nad magazynem zbiorów w tym prowadzenie kartotek magazynowych, ponoszenie odpowiedniości za muzealia;

- stała kontrola nad warunkami klimatycznymi magazynowania zbiorów oraz stanem muzealiów; prowadzenie działań z zakresu profilaktyki konserwatorskiej;

- dbanie o utrzymanie czystości przechowywanych zbiorów;

- nadzór nad ruchem muzealiów oraz prowadzenie jego ewidencji papierowej oraz elektronicznej w Muzealnej Bazie Danych;

- prowadzenie rejestru wejść do magazynu;

- udział w przygotowaniu obiektów do transportu oraz przy wprowadzaniu ich na ekspozycję lub magazynu zbiorów (pakowanie, rozpakowywanie, zabezpieczanie obiektów, w tym również przenoszenie ciężkich obiektów);

- udział w kwerendach i spisach inwentarzowych;

Wymagania:

- wykształcenie minimum średnie;

- znajomość obsługi podstawowych programów komputerowych (Word, Excel);

- dobra organizacja pracy, samodzielność;

- skrupulatność, sumienność;

- kultura osobista;

Mile widziane dodatkowe umiejętności:

- doświadczenie pracy na podobnym stanowisku;

- znajomość zagadnień z zakresu etnografii, etnologii lub antropologii kultury;

- znajomość języka angielskiego (w stopniu pozwalającym na prowadzenie ewidencji w Muzealnej Bazie Danych);

Oferujemy:

- stabilne zatrudnienie na umowę o pracę – pełen etat;


CV wraz z listem motywacyjnym prosimy wysłać na adres e-mail: mnp_kadry@mnp.art.pl, przesłać pocztą tradycyjną lub dostarczyć osobiście:

Muzeum Narodowe w Poznaniu, Dział Kadr
Al. Marcinkowskiego 9 (wejście od ul. Paderewskiego)
61-745 Poznań

Termin składania zgłoszeń:  21 maja 2018

Prosimy o zamieszczenie i pisemną akceptację formuły:

Wyrażam zgodę na przechowywanie i przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie dla potrzeb niezbędnych do procesu realizacji rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dn. 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych; tekst jednolity: Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 ze zm.)


Muzeum Narodowe w Poznaniu zastrzega sobie prawo do odpowiedzi tylko na wybrane oferty.