Specjalista ds. weryfikacji odwzorowań oraz zarządzania fotografiami

Opis stanowiska

Muzeum Narodowe w Poznaniu posiada bogaty zasób zdjęć obiektów, które wymagają weryfikacji pod względem jakości i spełniania wymogów dotyczących odwzorowań cyfrowych obiektów. Do zadań Specjalisty ds. weryfikacji odwzorowań oraz zarządzania fotografiami należą przede wszystkim porządkowanie istniejącego zasobu zdjęć i skanów, ocena jakościowa. Ponadto w ramach bieżącej pracy osoba na tym stanowisku jest odpowiedzialna za archiwizację nowo pozyskanych odwzorowań obiektów oraz zarządzanie procesem zamawiania i wykonywania wizerunków obiektów.


Do zakresu czynności pracownika należeć będzie:

 • weryfikacja jakości odwzorowań i prawidłowości opisu pozyskiwanych wizerunków cyfrowych;
 • archiwizacja odwzorowań, prowadzenie ewidencji odwzorowań i porządkowanie zasobów fotograficznych MNP;
 • koordynacja realizacji zleceń  na wykonanie odwzorowań wizerunków obiektów;
 • nadzór nad sposobem archiwizowania dokumentacji fotograficznej oraz wykonywania skanów w oddziałach i działach MNP;
 • zarządzanie fotografiami udostępnianymi za pośrednictwem wewnętrznego portalu MNP (Fotoweb);
 • udostępnianie przechowywanej dokumentacji osobom upoważnionym na zasadach określonych w odpowiednich zarządzeniach;


Wymagania:

 • pożądane predyspozycje: zacięcie archiwistyczne, doskonała organizacja  pracy, systematyczność, terminowość, skrupulatność, rzetelność, samodzielność, dokładność,;
 • wykształcenie minimum średnie, preferowane techniczne, studia podyplomowe lub kursy w zawodach: technik fotografii, fototechnik;
 • znajomość podstawowych zagadnień prawa autorskiego;
 • znajomość oprogramowania do zarządzania fotografiami;
 • praktyczna znajomość zagadnień z zakresu cyfrowej obróbki i post-produkcji odwzorowań (zdjęć, skanów);
 • praktyczna umiejętność obsługi programów biurowych (pakiet MS Office)
 • umiejętność pracy w zespole;
 • doświadczenie w wykonywaniu odwzorowań obiektów;
 • znajomość języka angielskiego w języku komunikatywnym (obsługa bazy danych wymaga znajomości języka angielskiego); 

Mile widziane dodatkowe umiejętności:

 • doświadczenie na podobnym stanowisku;
 • znajomość standardów w zakresie digitalizacji muzealiów opracowanych przez Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów;
 • znajomość i obsługa programów: Fotostation, Micromusee;
 • doświadczenie muzealnicze;
 • doświadczenie archiwistyczne.


Oferujemy:

 • stabilne zatrudnienie na umowę o pracę – pełen etat;
 • możliwość poszerzenia kompetencji w nowej, rozwijającej się dziedzinie zawodowej jaką jest digitalizacja zasobów kultury;

CV wraz z listem motywacyjnym prosimy wysłać na adres e-mail: mnp_kadry@mnp.art.pl,

przesłać pocztą tradycyjną lub dostarczyć osobiście:

Muzeum Narodowe w Poznaniu
Al. Marcinkowskiego 9
61-745 Poznań


Termin składania zgłoszeń:  16 października 2017


Prosimy o zamieszczenie i pisemną akceptację formuły:

Wyrażam zgodę na przechowywanie i przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie dla potrzeb niezbędnych do procesu realizacji rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dn. 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych; tekst jednolity: Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 ze zm.)


Muzeum Narodowe w Poznaniu zastrzega sobie prawo do odpowiedzi tylko na wybrane oferty.

Muzeum Narodowe w Poznaniu poszukuje osoby na stanowisko: rzemieślnik-elektryk

Opis stanowiska:

Kluczowe obowiązki osoby zatrudnionej na tym stanowisku:

 • dokonywanie bieżącej konserwacji i napraw urządzeń elektrycznych (konserwacja lamp elektrycznych, wymiana żarówek, bezpieczników, zapłonników i innych urządzeń elektrycznych);
 • usuwanie drobnych awarii elektrycznych;
 • prowadzenie ewidencji wykonanych prac oraz powierzonego sprzętu i materiałów.

Wymagania:

Od kandydatów oczekujemy:

 • wykształcenia minimum zawodowego o profilu elektrycznym, elektromechanicznym lub energetycznym;
 • uprawnień do 1kV na serwis urządzeń elektroenergetycznych;
 • stanu zdrowia pozwalającego na podjęcie pracy na proponowanym stanowisku (m.in. dobrego wzroku, zdolności do pracy na wysokości powyżej 3m);
 • samodzielności i dobrej organizacji pracy własnej;
 • mile widziane doświadczenie zawodowe, aczkolwiek nie jest to wymóg obowiązkowy.

Oferujemy:

 • możliwość zdobycia przydatnych doświadczeń zawodowych;
 • po okresie próbnym stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę;
 • ciekawą pracę w renomowanej państwowej instytucji kultury.

Nadsyłanie zgłoszeń:

Osoby zainteresowane pracą prosimy o przesłanie CV oraz listu motywacyjnego na adres email: mnp_kadry@mnp.art.pl

Informujemy, że nadesłanych ofert nie zwracamy. Wybrani kandydaci zostaną zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną.

W aplikacji prosimy o zamieszczenie klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 roku o ochronie danych osobowych; Dz.U. 1997 nr 133 poz. 883 z późn. zm.)”. Aplikacje bez tej klauzuli nie będą brane pod uwagę.

Termin nadsyłania zgłoszeń: do dnia 31 sierpnia 2017 r.

Wszelkie pytania związane z prezentowaną ofertą pracy prosimy kierować do p. Marka Buczowskiego - Głównego Energetyka Muzeum Narodowego w Poznaniu - tel. +48 61 85 68 058.

Muzeum Narodowe w Poznaniu poszukuje osoby na stanowisko pracy: wartownik-konwojent

Opis stanowiska:

Do obowiązków pracownika na stanowisku wartownika-konwojenta będzie należeć w szczególności:

 • ochrona mienia Muzeum Narodowego w Poznaniu, zgodnie z ustawą o ochronie osób i mienia oraz właściwymi zasadami regulującymi funkcjonowanie wewnętrznych służb ochrony;
 • wykonywanie zadań wynikających z planu ochrony obiektów muzealnych ;
 • wykonywanie zadań z zakresu ochrony dóbr kultury i poleceń przełożonych w tym obszarze, zwłaszcza udział w konwojach dzieł sztuki;
 • obsługa i nadzór systemów elektronicznych, zabezpieczających obiekty muzeum.

Wymagania:

Od kandydatów oczekujemy:

 • odpowiednich uprawnień – wpisu na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej;
 • zdolności fizycznej i psychicznej do wykonywania zadań pracownika ochrony fizycznej;
 • doświadczenia w obszarze związanym z realizacją zadań, wynikających z opisu stanowiska pracy, zwłaszcza pożądane jest doświadczenie w pracy w przedsiębiorstwach ochrony osób i mienia lub w wewnętrznych służbach ochrony;
 • samodzielności i dobrej organizacji pracy własnej;
 • niekaralności, dyspozycyjności i wysokiej kultury osobistej.

Oferujemy:

 • Po okresie próbnym stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę;
 • Pracę w renomowanej instytucji kultury;


Nadsyłanie zgłoszeń:

Osoby zainteresowane pracą prosimy o przesłanie CV oraz listu motywacyjnego na adres e-mail: mnp_kadry@mnp.art.pl
Informujemy, że nadesłanych ofert nie zwracamy. Wybrani kandydaci zostaną zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną. W aplikacji prosimy o zamieszczenie klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; Dz.U. 1997 nr 133 poz. 883 z późn. zm.)”. Aplikacje bez tej klauzuli nie będą brane pod uwagę.

Termin nadsyłania zgłoszeń: do dnia 30 września 2017 r.

Wszelkie pytania związane z prezentowaną ofertą pracy prosimy kierować do Szefa Ochrony Muzeum Narodowego w Poznaniu - tel. +48 61 85 68 120 lub do Zastępcy Szefa Ochrony Muzeum Narodowego w Poznaniu - tel. +48 61 85 68 004.