Muzeum Narodowe w Poznaniu poszukuje osoby na stanowisko pracy: wartownik-konwojent

Opis stanowiska:

Do obowiązków pracownika na stanowisku wartownika-konwojenta będzie należeć w szczególności:

 • ochrona mienia Muzeum Narodowego w Poznaniu, zgodnie z ustawą o ochronie osób i mienia oraz właściwymi zasadami regulującymi funkcjonowanie wewnętrznych służb ochrony;
 • wykonywanie zadań wynikających z planu ochrony obiektów muzealnych ;
 • wykonywanie zadań z zakresu ochrony dóbr kultury i poleceń przełożonych w tym obszarze, zwłaszcza udział w konwojach dzieł sztuki;
 • obsługa i nadzór systemów elektronicznych, zabezpieczających obiekty muzeum.

Wymagania:

Od kandydatów oczekujemy:

 • odpowiednich uprawnień – wpisu na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej;
 • zdolności fizycznej i psychicznej do wykonywania zadań pracownika ochrony fizycznej;
 • posiadania uprawnień do użycia broni– legitymacji osoby dopuszczonej do posiadania broni ;
 • doświadczenia w obszarze związanym z realizacją zadań, wynikających z opisu stanowiska pracy, zwłaszcza pożądane jest doświadczenie w pracy w przedsiębiorstwach ochrony osób i mienia lub w wewnętrznych służbach ochrony;
 • samodzielności i dobrej organizacji pracy własnej;
 • niekaralności, dyspozycyjności i wysokiej kultury osobistej.

 

Oferujemy:

 • Po okresie próbnym stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę;
 • Pracę w renomowanej instytucji kultury;


Nadsyłanie zgłoszeń:

Osoby zainteresowane pracą prosimy o przesłanie CV oraz listu motywacyjnego na adres e-mail: mnp_kadry@mnp.art.pl
Informujemy, że nadesłanych ofert nie zwracamy. Wybrani kandydaci zostaną zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną. W aplikacji prosimy o zamieszczenie klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; Dz.U. 1997 nr 133 poz. 883 z późn. zm.)”. Aplikacje bez tej klauzuli nie będą brane pod uwagę.

Termin nadsyłania zgłoszeń: do dnia 15 lutego 2017 r.

Wszelkie pytania związane z prezentowaną ofertą pracy prosimy kierować do Szefa Ochrony Muzeum Narodowego w Poznaniu - tel. +48 61 85 68 120 lub do Zastępcy Szefa Ochrony Muzeum Narodowego w Poznaniu - tel. +48 61 85 68 004.