23 lutego 2015 roku Muzeum Sztuk Użytkowych obchodzi Jubileusz 50-lecia istnienia. 

Jubileusz - fotorelacja

W 1965 roku, 23 lutego o godz. 13.00 Muzeum Narodowe w Poznaniu otworzyło na Górze Przemysła swój Oddział – Muzeum Rzemiosł Artystycznych, przemianowane w 1991 roku na Muzeum Sztuk Użytkowych. Siedzibą Muzeum stał się tzw. budynek Raczyńskiego, zrekonstruowany w latach powojennych po zniszczeniach poczynionych w trakcie walk o Poznań w 1945 roku.

Gmach powstały w 1783 roku z fundacji Kazimierza Raczyńskiego, starosty generalnego Wielkopolski, wzniesiony był w oparciu o zachowane jeszcze wówczas mury założenia trzynasto- i czternastowiecznego. Projekt powojennej odbudowy budynku Raczyńskiego uwzględniał potrzeby powstającego Muzeum, jedynego w Polsce w całości poświęconego prezentacji rzemiosła artystycznego. Na czterech kondygnacjach o łącznej powierzchni 1370 m² znajdowały się: hall wejściowy, pięć okazałych sal ekspozycji stałej, dwie sale wystaw czasowych, trzy magazyny oraz klatka schodowa i pomieszczenia zaplecza. Koncepcję merytoryczną ekspozycji stworzył ówczesny Dyrektor Muzeum Narodowego w Poznaniu, Prof. Zdzisław Kępiński, natomiast autorem rozwiązań aranżacyjnych był Edmund Węcławski.

Przyjęto nowoczesną, nowatorską koncepcję wystawienniczą. Prezentacja podkreślała estetyczny wyraz eksponowanych przedmiotów sztuki.W kolejnych dziesięcioleciach ekspozycja stopniowo zmieniała charakter. Zbiory Muzeum wzbogaciły się o wiele nabytków, w tym nie zbieranego dotąd dziewiętnastowiecznego historyzmu, secesji, dwudziestolecia międzywojennego aż po współczesność, co przyczyniło się do zagęszczenia prezentacji oraz zmian wprowadzanych w charakter narracji.

Od 2010 roku trwa na Wzgórzu budowa Zamku Przemysła – założenia zaprojektowanego w stylu historyzującym, połączonego z wyremontowanym w ciągu ostatnich dwóch lat tzw. budynkiem Raczyńskiego. W zespolonych przestrzeniach o łącznej powierzchni ok. 4.000 m² organizowane jest muzeum w nowym kształcie.

W pierwszej kolejności zaprojektowano i zrealizowano nowe magazyny zbiorów, rozmieszczone w czterech odrębnych przestrzeniach z dodatkowym pomieszczeniem studia, pełniącego zarazem rolę zaplecza. Nowoczesne i funkcjonalne wyposażenie magazynów umożliwia realizowanie jednego z głównych statutowych zadań muzeum: zapewnić zbiorom właściwy stan zachowania i bezpieczeństwo oraz pełną dostępność dla celów dokumentacji i badań. Jednocześnie opracowany został scenariusz nowej ekspozycji stałej i jej koncepcja wystawiennicza. Obecnie realizowany jest ostatni etap wyłaniania wykonawców tego wielozadaniowego projektu.

Część prac jest zakończona, kolejne będą realizowane w najbliższych miesiącach.W nowej ekspozycji stałej uwzględniono obszar poświęcony historii założenia na Górze Przemysła oraz postaciom i wydarzeniom związanym z tym miejscem. Realizowana jest również prezentacja ukazująca historię Muzeum Sztuk Użytkowych – dzieje kolekcji, znaczące fakty oraz sylwetki ludzi, którzy tworzyli Muzeum nie tylko w minionym półwieczu, ale także gromadzili sztukę użytkową od zarania poznańskiego muzealnictwa.Trwa przygotowanie ponad 2.000 obiektów przeznaczonych na nową ekspozycję w pracowniach konserwatorskich oraz w pracowni fotograficznej. Powstaje przewodnik oraz redagowane są teksty będące dopełnieniem ekspozycji. Opracowany został program działań edukacyjnych i spotkań z Publicznością, dla których wyznaczono odpowiednio zorganizowane przestrzenie.

Narracja realizowanej ekspozycji stałej i przyjęta koncepcja aranżacyjna akcentują przekaz zawarty w obranej przed ćwierćwieczem nazwie Oddziału: Muzeum Sztuk Użytkowych. „Użytkowość” przedmiotów sztuki oznacza ich ścisły i bliski związek z człowiekiem. Przedmioty sztuki użytkowej służące człowiekowi w czasie minionych epok dają nam obraz jego życia materialnego oraz intelektualnego, świadczą o jego umiejętnościach i zainteresowaniach, wyrażają jego dążenia, emocje i duchowość.O tym wszystkim opowie nowa ekspozycja Muzeum Sztuk Użytkowych.