Graphic concept

Pod nazwą Graphic concept kryje się cykl działań prezentujący Galerię Plakatu i Designu w przestrzeniach Muzeum Sztuk Użytkowych. Rozpocznie się on serią wykładów poświęconych problematyce szeroko rozumianej grafiki użytkowej, między innymi plakatowi, projektowaniu graficznemu, typografii czy ilustracji. 


Ideą łączącą wspomniane dziedziny będzie dialog między obiektami na papierze a nurtami obecnymi w rozwoju historii sztuki. Prezentowane obiekty (w tym pochodzące z kolekcji Muzeum Narodowego w Poznaniu) staną się pretekstem do szerszego spojrzenia na dany styl artystyczny oraz ukazania kontekstów rozwoju sztuki.

T. Axentowicz, II Wystawa Towarzystwa Artystów Polskich "Sztuka", 1898

Tematy i terminy spotkań:

13.01.2018 | sobota | 13:00

Mucha nie siada! – nowe spojrzenie na sztukę
Pierwsze spotkanie poświęcone będzie secesji – nurtowi artystycznemu, który przede wszystkim zauważalny jest w sztuce i grafice użytkowej.  Czy istnieje mianownik między fantazyjnymi formami  klatki schodowej w Maison Tassel a plakatami Alfonsa Muchy? Jakie secesyjne skarby znajdują się w poznańskiej kolekcji?

prowadzenie: Barbara Górecka

 

24.02.2018 | sobota | 13:00

Sztuka w formie
Art déco, niezwykle dekoracyjna reakcja na secesję i projekty nowoczesne, o zgeometryzowanych i perfekcyjnych formach. Styl, który inspirował twórców wielu dziedzin sztuki, nie tylko w latach 20. i 30. XX wieku, ale do którego artyści wracali także kilka dekad później i którego wpływy można zauważyć także we współczesnej ilustracji książkowej.

prowadzenie: Barbara Górecka

 

24.03.2018 | sobota | 13:00

Projektowanie nowego świata
Projektowanie nowego świata w latach 20. XX wieku obejmowało wszystkie dziedziny sztuki. Awangardowi artyści z różnych kręgów kulturowych działali również na gruncie sztuk użytkowych, a nowe pomysły i koncepcje docierały do ludzi najczęściej za pomocą druków i nowej typografii. Kolejne pokolenia eksplorują i twórczo rozwijają koncepcje projektowe z tamtego czasu. Szwajcarska szkoła projektowania, środowisko łódzkich grafików stanowią przykłady, w których odnajdziemy źródła sztuki z czasu międzywojennego.

prowadzenie: Anna Grabowska-Konwent


28.04.2018 | sobota | 13:00

Obrazy grafiki
Czy druk  i obraz mogą mieć wspólny mianownik? Czy możliwe jest uzyskanie energii i faktury malarskiej w wielonakładowych publikacjach? II połowa XX wieku i niezwykle dynamiczny rozwój malarstwa opartego na mocnym akcie twórczym, abstrakcji niegeometrycznej coraz silnym skupieniu na fakturze dzieła nie pozostały obojętne na plakat czy ilustrację. Spotkanie poświęcone będzie na szukaniu wspólnych tropów i pokrewnych 

rozwiązań formalnych między kompozycjami malarskimi i graficznymi.

prowadzenie: Barbara Górecka

 

26.05.2018 | sobota | 13:00

Pop – art. Pop - graphics
Stylistyka pop artu odbiła się szeroko nie tylko w malarstwie czy rzeźbie, ale także w plakacie czy ilustracji czerpiąc inspiracje albo bezpośrednio od artystów tego nurtu albo przekształcając je w bardziej zawiłe i fantazyjne formy. Nawiązania do kultury pop widoczne są także w projektach nieco późniejszych i tych bliższych naszej codzienności. 

prowadzenie: Barbara Górecka

 

Informacje praktyczne:

Miejsce: Sala Spotkań, Muzeum Sztuk Użytkowych, Góra Przemysła 1

Wstęp: w cenie biletu na ekspozycję MSU (uczniowie i studenci – 1 zł, bilet normalny – 12 zł, bilet ulgowy – 8 zł), na zajęcia nie obowiązują zapisy;

Spotkania adresowane są do widzów dorosłych i młodzieży.