Picasso, 1997
Recital, lata 90
Para, lata 60.
Wielki Gatsby, Jack Clayton,1974
Motyle (szkic do obrazu "Wakacje"), 1998

W ramach programu operacyjnego Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Kolekcje, priorytet Regionalne kolekcje sztuki współczesnej, zostały zakupione prace Jana Młodożeńca.

Zakup 477 prac na papierze powstałych w różnych okresach twórczości artysty,  ma duże znaczenie dla kontynuacji dotychczasowej działalności kolekcjonerskiej Galerii Plakatu i Designu Muzeum Narodowego w Poznaniu, która obok tworzenia reprezentatywnego dla rozwoju gatunku zbioru plakatów, dąży do pełniejszego zaprezentowania w swej kolekcji dorobku twórczego tych artystów, dla których plakat nie był jedyną specjalizacją projektową.


Dzieło Młodożeńca stanowi homogeniczną całość, na którą składają się plakaty, ilustracje, okładki wydawnictw i czasopism, rysunki felietony, i niepoliczalne szkice i studia – a wszystko to zarazem jest niezwykle jednorodne w całej rozciągłości jego półwiecznej działalności. Była to twórczość, która rozwijała się liniowo zgodnie z przyjętą koncepcją artystyczną, wywiedzioną wprost z tradycji malarstwa.
Będąc świetnym rysownikiem, za swą domenę obrał jednak kolor, który był dla niego zawsze najważniejszy i przede wszystkim w tym obszarze wciąż eksperymentował i poszukiwał nowych rozwiązań. Już krótko po debiucie zademonstrował swoją pasję malarza kolorysty, ujawnił zawarty w niej potencjał energii kształtowana nowych form w plakacie i ilustracji, a w ostatnich latach życia niemal całkowicie poddał się własnej, wewnętrznej potrzebie tworzenia malarstwa.

Wzbogacenie kolekcji o prace Jana Młodożeńca, który jako plakacista, ilustrator i projektant odegrał znaczącą rolę w kształtowaniu obrazu polskiej plastyki drugiej połowy 20 w., wzbogaci zbiór o ważne przykłady pozwalające budować pełniejszy obraz rozwoju w tym czasie różnych dziedzin projektowych.

Efekty twórczej aktywności tego artysty ponownie uzmysławiają nam wciąż nie w pełni dostrzegane bogactwo polskiej kultury wizualnej ostatniego półwiecza. Ukazują łączność wielu dziedzin grafiki projektowej, które poza dominującym wówczas plakatem, pochwalić się mogą niekwestionowanymi osiągnięciami. Prace Młodożeńca są tu jednym z ważniejszych punktów odniesienia, czego dowodem są m.in. licznie reprezentowane w proponowanym zestawie przykłady współpracy artysty ze swego czasu wiodącymi na rynku krajowym wydawnictwami, takimi jak Czytelnik, Iskry i Państwowym Instytutem Wydawniczym, gdzie w latach 50 i 60. ilustracje i okładki jego autorstwa towarzyszyły niejednokrotnie pierwszym wydaniom ważnych w historii polskiej literatury książek, jak również felietony rysunkowe będące owocem jego wieloletniej współpracy z Miesięcznikiem Literackim. Należy również podkreślić, iż w przypadku projektowania graficznego, gdzie odbiorca stykał się już z gotowym produktem w postaci druku powielanego, posiadanie przykładów oryginalnych szkiców i projektów tych prac, stanowi cenny materiał badawczy pozwalający bezpośrednio wejrzeć w warsztat artysty, prześledzić rozwój stylu i sposobu dochodzenia do projektu końcowego.

Jesienią br. zostanie pokazany w Muzeum Narodowym w Poznaniu,  kuratorski wybór 50 prac.
Jan Młodożeniec urodził się w 1929 r. w Warszawie. Zmarł tamże w 2000 r. Projektant, plakacista,
rysownik. W latach 1948–1955 odbył studiował na Wydziale Grafiki Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie w pracowni plakatu prowadzonej przez Henryka Tomaszewskiego. Od 1952 r. projektował plakaty dla Centrali Wynajmu Filmów. W czasie studiów rozpoczął współpracę z wydawnictwem Czytelnik, gdzie został zatrudniony na pół etatu. Po uzyskaniu dyplomu w 1955 roku nadal projektował plakaty na zlecenia CWF, teatrów warszawskich, Wydawnictwa Artystyczno Graficznego
oraz Krajowej Agencji Wydawniczej. Równolegle współpracował z wydawnictwami książkowymi: Czytelnikiem, Iskrami, Państwowym Instytutem Wydawniczym, Wydawnictwami Artystycznymi i Filmowymi, Wydawnictwem Literackim, projektując ilustracje i okładki. Przez kilkanaście lat (1966–1981) regularnie publikował felietony rysunkowe na łamach „Miesięcznika Literackiego”. Ilustracje i rysunki jego autorstwa zamieszczały także czasopisma: „Nowa Kultura”, „Współczesność”, „Ekran”, „Film”, „Ty i Ja”, „Polska”, „Szpilki”, „Magazyn Gazety Wyborczej”, polska edycja „Playboya”. W latach dziewięćdziesiątych twórczość Młodożeńca zdominowało malarstwo, któremu oddawał się z ogromną pasją. Był laureatem wielu nagród i wyróżnień, m.in. w konkursach Najlepszy Plakat Warszawy, Złotego Medalu na 8. Międzynarodowym Biennale Plakatu w Warszawie, I nagrody za zestaw plakatów na 5. Biennale Plakatu w Lahti. Był c złonkiem elitarnego Alliance Graphique Internationale (AGI).

Cykle prac - galeria zdjęć:

 

Projekty i szkice plakatów

Ilustracje i rysunki wydawnicze z lat 50. i 60.

Felietony rysunkowe

Ilustracje i okładki

Rysunki barwne i czarno-białe z lat 90.

Szkice do obrazów

 

Zakup dofinansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.