Warsztat M. i G. Erharta, Chrystus na osiołku, Ulm, ok. 1494
Madonna z Pomierzyna, (pierwotnie w klasztorze cysterek w Reczu), ok. 1300
Malarz krakowski(?), Pokłon Trzech Króli, ok. 1500 , wł. Fundacji im. Raczyńskich
Warsztat Mistrza Ołtarza z Gościszowic, ołtarz z Dzikowic ze sceną śmierci św. Mikołaja, 1505, fragment
Strzelno, fragment trzonu kolumny z wizerunkiem Archanioła Gabriela, depozyt Instytutu Archeologii i Etnologii PAN w Poznaniu
Warsztat Jakuba Beinharta, Popiersie św. Grzegorza z predelli ołtarza z Czerniny, Wrocław, 1505
Stanisław z Poznania, Matka Boska z Dzieciątkiem, św. Andrzejem i św. Barbarą, 1508, fragment
Madonna z Dzieciątkiem, Lotaryngia, ok. 1330
Warsztat Mistrza Ołtarza z Gościszowic, predella, Opłakiwanie, początek XVI w.,fragment
Ekspozycja, relikty rzeźby z Klasztoru Norbertanek w Strzelnie, tympanon rotundy św. Prokopa w Strzelnie wraz z głową Chrystusa
Warsztat poznański, Święty Bartłomiej, ok. 1500
Madonna tronująca z Dzieciątkiem, Śląsk lub Czechy, ok. 1390