Zachęcamy do obejrzenia galerii zdjęć z tegorocznej edycji Nocy Muzeów - fotorelacja

Noc Muzeów 2017

 

Zapraszamy na kolejną odsłonę Nocy Muzeów

20 maja 2017


Podczas 15. edycji Nocy Muzeów zapraszamy do Muzeum Narodowego w Poznaniu • Muzeum Sztuk Użytkowych • Wielkopolskiego Muzeum Wojskowego • Muzeum Etnograficznego • Muzeum Historii Miasta Poznania • Muzeum Adama Mickiewicza w Śmiełowie Program do pobrania
w formatach:

 PDF pobierz oraz Word pobierz

Poprzednie edycje: Noc Muzeów 2016 • Noc Muzeów 2015 •  Noc Muzeów 2014 • Noc Muzeów 2013 • Noc Muzeów 2012

 

fot. A. Cieślawski

Program XV edycji Nocy Muzeów

Muzeum Narodowe w Poznaniu, Aleje Marcinkowskiego 9

Wyprzedaż wydawnictw MNP
godz. 15.00 - 1.00 

Wyprzedaż wybranych wydawnictw Muzeum Narodowego w Poznaniu. Zapraszamy do Księgarni muzealnej.

WYSTAWA

A-geometria. Hans Arp i Polska

godz. 17.00–1.00

Wystawa prezentuje ponad 60 dzieł Hansa Arpa ze wszystkich okresów twórczości artysty. Są to rzeźby, reliefy, rysunki, kolaże, grafiki oraz obrazy. Prace Arpa zostały skonfrontowane z dziełami wybranych artystów polskich współczesnych artyście jak Henryk Stażewski, Władysław Strzemiński czy Wanda Chodasiewicz-Grabowska oraz twórców, których realizacje wykazują pokrewieństwo zarówno z językiem formalnym Arpa, jak i jego teorią sztuki tj. Alina Szapocznikow, Maria Jarema, Andrzej Pawłowski, Iwona Demko, Aleksandra Ska czy Tomasz Marek.

Kuratorki: Maike Steinkamp (Stiftung Arp e.V., Berlin/Rolandswerth), dr hab. Marta Smolińska (prof. UAP)
Aranżacja plastyczna: Rafał Górczyński


Janusz Przybylski. Wokół „Błędnego koła”

godz. 17.00–1.00

W ramach tegorocznej Nocy Muzeów Muzeum Narodowe w Poznaniu zaplanowało pokaz prac Janusza Przybylskiego (1937–1998). Pochodzący z Poznania (absolwent tutejszego Państwowego Liceum Plastycznego) malarz i grafik, związany był całe swoje twórcze dojrzałe życie z warszawską Akademią Sztuk Pięknych, ale cieszył się uznaniem również poza granicami kraju. Przybylski uważany jest za jednego z najbardziej samodzielnych twórców tzw. nowej figuracji w polskiej sztuce. Ceniony jest także za swoje prace graficzne, głównie litografie i akwaforty. W ramach pokazu zaprezentowane zostaną przede wszystkim jego prace na papierze z lat 1965–1988. Trzon pokazu stanowi wybór obiektów wchodzących w skład (lub też z nim powiązanych) głównego cyklu malarsko-graficznego zatytułowanego „Błędne koło”. Prace powstające od połowy lat 70. XX wieku stanowiły rodzaj artystycznego, autorskiego komentarza do wybitnego dzieła Jacka Malczewskiego. Część pokazywanych prac zostanie zakupiona dzięki dofinasowaniu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Kuratorki: Grażyna Hałasa, Agnieszka Salamon-Radecka


Niedostrzegane, cz. 2

godz. 17.00–1.00

Przedsięwzięcie jest kontynuacją zrealizowanej w 2010 roku prezentacji światowego designu ze zbiorów Galerii Plakatu i Designu (GPiD) Muzeum Narodowego w Poznaniu w przestrzeniach ekspozycji stałych. Tym razem w kontekście dzieł eksponowanych (i w relacji do nich) w muzeum prezentowane będą książki od lat gromadzone w zbiorach GPiD, które charakteryzują się fantastycznie wykonanymi ilustracjami i kunsztem projektowania graficznego.

Kuratorka: Barbara Górecka


Rastawiecki, Mielżyński i inni. Dawni kolekcjonerzy i ich kolekcje

godz. 17.00–1.00

Wystawa poświęcona jest wybitnym polskim kolekcjonerom i mecenasom, wielce zasłużonym dla kultury i nauki polskiej, takim jak Edward Rastawiecki, Seweryn Mielżyński czy Józef Weyssenhoff. Forma prezentacji pozwala na pokazanie tylko wybranych aspektów ich kolekcjonerskiej działalności. Na mieszczącej się w kilku gablotach ekspozycji obejrzeć można numizmaty, książki oraz archiwalia związane z zaprezentowanymi postaciami, znajdujące się w zbiorach Gabinetu Numizmatycznego Muzeum Narodowego w Poznaniu.

Agnieszka Murawska, Witold Garbaczewski


Portrety trumienne

godz. 17.00–01.00

„Portrety trumienne” to jeden z cykli Pawła Napierały realizowany od 2016 roku. Napierała jako podłoża do swoich prac używa starych podobrazi. Punktem wyjścia jest tu tradycja staropolskich, sarmackich portretów umieszczanych na trumnach szlacheckich (XVII–XVIII wiek). Tamte miały zatrzymać czas w miejscu, Napierała natomiast podkreśla upływ czasu, nadaje swoim pracom nowy, szerszy kontekst. Nie zaciera ich historii, eksponuje wszelkie ślady zużycia: rysy, uszkodzenia, wbite gwoździe. Początkiem każdej pracy jest nieobecność, niemożność powrotu do stanu pierwotnego. Artysta zastępuje więc miejsce po blasze – poprzednim wizerunku – „nowym portretem”. Zastany kształt podobrazia, ów brak, wypełnia kolorem. To już nie tylko obrazy czy obiekty, ale coś pomiędzy. Jak określa to artysta: „Stają się one na powrót”.

Paweł Napierała

 

Noc Muzeów 2016, fot. A. Cieślawski
Noc Mzueów 2016, fot. A. Urbanowicz

SPOTKANIE/WYKŁAD

 

Koło Naukowe Studentów Historii Sztuki – spotkania przy obiektach

godz. 18:00–20:00 

O dziełach sztuki znajdujących się w Muzeum opowiedzą członkowie Koła Naukowego Studentów Historii Sztuki Uniwersytetu Adama Mickiewicza. Wykorzystując warsztat historyka sztuki studenci spróbują przybliżyć zwiedzającym wizualne aspekty obrazów oraz dokonać ich analizy. Widzowie dowiedzą m.in. jaki przekaz niosą obrazy, kim były przedstawione na nich postaci i jakie role przypisał im artysta, jakie są cechy charakterystyczne danego stylu, jaką rolę dziełu sztuki przypisywano w okresie jego powstania oraz jak czytać sztukę niefiguratywną. Studenci przybliżą również sylwetki artystów oraz cechy charakterystyczne ich twórczości.

 

Rastawiecki, Mielżyński i inni. Dawni kolekcjonerzy i ich kolekcje
godz. 19:00 i 21:00

Spotkanie przy wystawie.

Witold Garbaczewski

 

Śladem artystów należących do Związku Polskich Artystów Plastyków (ZPAP)
godz. 17:15

Podczas Nocy Muzeów odbędzie się prelekcja prezesa Okręgu Poznańskiego ZPAP Pawła Napierały dotycząca powstania okręgu w Poznaniu i jego historii; od założycieli Wacława Taranczewskiego, Wandy Chełmońskiej, po tak znanych twórców jak Jan Spychalski czy Piotr Potworowski. Wydarzenie wpisuje się w przygotowania do nadchodzącej w przyszłym roku 85. rocznicy powstania Okręgu Poznańskiego i ma na celu ukazanie przeplatających się relacji Poznania jako obszaru życia i działalności artystycznej, Muzeum i ZPAP.

Paweł Napierała

 

Twórczość graficzna i rysunkowa Janusza Przybylskiego na tle całej twórczości artysty
godz. 17:30

Spotkanie przy obiektach służące omówieniu na konkretnych przykładach podstawowych technik graficznych i rysunkowych, jakimi posługiwał się artysta, także w kontekście jego twórczości malarskiej.
Agnieszka Salamon-Radecka

 

Okoliczności utworzenia Muzeum Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk im. Mielżyńskich
godz. 17:30

Przypadająca w tym roku 160. rocznica utworzenia jednego z pierwszych polskich muzeów publicznych stanowi okazję do przypomnienia zasług tej instytucji w ratowania i upowszechnianiu zabytków kultury polskiej i obcej. To w ramach utworzonego w lutym 1857 roku Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk grono wybitnych Wielkopolan, z Władysławem Niegolewskim na czele, we wrześniu tegoż roku postanowiło powołać do życia Muzeum Starożytności Polskich i Słowiańskich w Wielkim Księstwie Poznańskim. W trudnych czasach zaborów instytucja ta – dzięki ofiarności i poświęceniu tysięcy Polaków z Sewerynem Mielżyńskim na czele, który podarował dla Muzeum budynek, zbiory oraz zabezpieczył je finansowo – została nazwana, dla podkreślenia tych zasług, imieniem jego rodu i stała się jedną z najważniejszych instytucji muzealnych na ziemiach polskich.
Tadeusz Grabski

 

Epitafium ze Skwierzyny – drugie życie muzealne
godz. 18:00

Jesienią 2016 roku na poznańskim targu staroci policjanci wraz z historykiem sztuki zabezpieczyli tablicę inskrypcyjną będącą środkową częścią epitafium ze Skwierzyny. Do Muzeum Narodowego w Poznaniu powrócił zabytek zaginiony zapewne w czasie lub tuż po II wojnie światowej. Celem spotkania będzie przybliżenie ciekawej historii XVIII-wiecznego dzieła sztuki funeralnej.
Adriana Podmostko-Kłos

 

Błędne koło Jacka Malczewskiego
godz. 18:00

Spotkanie przy obrazie. Wykład o Błędnym kole Jacka Malczewskiego jako manifeście nowej sztuki. O powodach powołania malarczyka jako tego, który „mówi” w imieniu artysty. O nowej interpretacji obrazu: możliwych związkach między formą kręgu wirujących postaci (z greckiej starożytności, z rewolucji francuskiej oraz polskich powstań narodowych) z nietzscheańską ideą kolistego rozwoju świata w jego wiecznym trwaniu i stałych powrotach.
Maria Gołąb

 

Seweryn Mielżyński – zapomniany człowiek renesansu w burzliwych czasach
godz. 18:15

Burzliwe losy Seweryna Mielżyńskiego w pierwszej połowie życia mogłyby zainspirować do napisania powieści awanturniczej lub zobrazowania ich w formie filmu przygodowego, natomiast druga połowa wypełniona rzetelną pracą na rzecz innych, to wzór postawy społecznej zawartej w określeniu pro publico bono. Trwałym śladem działalności Mielżyńskiego są różnorodne zbiory sztuki przechowywane obecnie w Muzeum Narodowym w Poznaniu oraz siedziba – w tym samym miejscu od 160 lat – Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk. Na osobowość ciekawego człowieka spojrzymy oczami bliskich i przyjaciół.
Agnieszka Murawska

 

„Błędne koło” Janusza Przybylskiego
godz. 19:00

Będzie to spotkanie z pracami z cyklu „Błędne koło” Janusza Przybylskiego. Cykl rysunków i grafik tworzony w latach 1976–1980 powstał z inspiracji obrazem Błędne koło Jacka Malczewskiego (MNP). Punktem kulminacyjnym będzie kolaż z portretem żony, zatytułowany Portret Danusi. Ukłon dla Diega.
Grażyna Hałasa

 

Muzyka jako praeludium vitae aeternae. O luterańskiej teologii muzyki
godz. 19:00 i 20:00

Muzyka odgrywała znacznie ważniejszą rolę w tradycji luterańskiej niż w katolickiej. Bazując na poglądach Marcina Lutra, w XVII i XVIII wieku rozwinęła się teologia muzyki, zgodnie z którą muzyka jest jedyną dziedziną sztuki, mogąca człowieka zbliżyć do Boga, a może nawet ukazać coś z Jego istoty. Wykład wygłoszony przy rzeźbach z prospektu organowego w luterańskim kościele p.w. św. Marii Magdaleny we Wrocławiu, dotyczyć będzie tej wyjątkowej koncepcji teologicznej, dostrzegającej w muzyce praeludium vitae aeternae lub „przedsmak życia wiecznego”.
Maciej Broniewski

 

Od Galerii Miłosławskiej do Galerii Narodowej – Seweryn Mielżyński kolekcjoner sztuki
godz. 19:00

Seweryn Mielżyński osobiście zaprojektował skrzydło galerii przy pałacu w Miłosławiu. Tam pomieścił swoje zbiory malarstwa europejskiego. Kilka lat później zakupił od Edwarda Rastawieckiego znaczną kolekcję malarstwa polskiego. Mielżyński zmienił pierwotny zamysł i przekazał całość zbiorów TPN, inicjując powstanie najstarszego na ziemiach polskich muzeum sztuki. Nadrzędnym celami jego działania była publiczna dostępność i społeczny pożytek płynący z obcowania ze sztuką.
Ewa Siejkowska-Askutja

 

Kazimierz Malinowski – muzeolog
godz. 19:45

Tytuł spotkania to parafraza tytułu artykułu prof. Kazimierza Malinowskiego zamieszczonego w „Muzealnictwie”, a poświęconego postaci i działalności Michała Walickiego. Ten słynny historyk sztuki, badacz plastyki gotyckiej w Polsce, mniej jest znany – jak się wydaje – jako muzeolog oraz mistrz i patron samego Malinowskiego. Kontekst muzeologiczny pozwala jednocześnie przedstawić postać prof. Malinowskiego w całym spektrum działań: jako wielce zasłużonego dyrektora Muzeum Narodowego w Poznaniu, którego wiele śladów działalności jest do dzisiaj wyraźnie uchwytnych, wizjonera i kuratora nowego programu wystawienniczego MNP, inicjatora kilku ważnych, działających do dzisiaj muzeów na terenie Wielkopolski i Ziemi Lubuskiej, a wreszcie także jako muzeologa czynnie reprezentującego nasz kraj na forach międzynarodowych (przede wszystkim działalność w ICOM). Warto także przypomnieć postać prof. Malinowskiego jako wielkiego propagatora społecznej roli muzeów – instytucji otwartych na publiczność, co z kolei pozwoli pokazać aktualność jego postawy i głoszonych przezeń postulatów wobec dzisiejszego namysłu nad funkcjami muzeów.
Gerard Radecki

Noc Muzeów 2016, fot. A. Urbanowicz

OPROWADZANIE/GUIDED TOURS

Sztuka polska XX w., czyli od awangardy dwudziestolecia międzywojennego po Kantora i Opałkę
godz. 18:00

Spacer prezentujący zbiory sztuki polskiej XX wieku. Temat sztuki współczesnej otworzą dzieła okresu dwudziestolecia międzywojennego, prace kolorystów i awangardy z krakowskimi formistami na czele, a także dwie indywidualności tego okresu: Witkacy i Tadeusz Makowski. Czasy powojenne opowiedziane będą obrazami socrealizmu, zaprezentowane zostaną eksperymentalne prace m.in. Tadeusza Kantora, Henryka Stażewskiego. Za pośrednictwem dzieł Izabelli Gustowskiej pojawi się wątek nowych mediów, a także nurt sztuki konceptualnej, z wybitną reprezentacją w postaci Obrazu liczonego Romana Opałki.
Zuzanna Sokołowska

 

Malczewski, Wyspiański i Boznańska – mistrzowie Młodej Polski
godz. 19:00

Ścieżkę spaceru wyznaczą trzy wielkie nazwiska Młodej Polski: wybitny symbolista, Jacek Malczewski, którego prace stanowią największy w Polsce zbiór, z arcydziełami takimi jak Błędne koło, czy cykl „Zatruta studnia”; obok słynny Stanisław Wyspiański – w poznańskiej galerii reprezentowany przez piękne, pastelowe portrety dzieci artysty, oraz czerpiący z secesji projekt witraża Matka Boska z Dzieciątkiem; a także fascynująca sylwetka kobieca – Olga Boznańska, jedna z niewielu artystek tego czasu, która sławę zdobyła dzięki wspaniałym portretom.
Małgorzata Baehr


A-geometry. Hans Arp and Poland – guided tour of the temporary exhibition
godz. 19:00

Presentation of works by a German-French artist Hans Arp, a key contributor in the development of Dada and Surrealism. The exhibition comprises over 60 works – sculptures, reliefs, drawings, collages, engravings and paintings. Arp's works are confronted with the works of selected Polish artists, related to him by the formal language and the theory of art, such as Henryk Stażewski, Władysław Strzemiński, Alina Szapocznikow, Maria Jarema, Andrzej Pawłowski.
Martyna Łukasiewicz


Arcydzieła dawnej sztuki europejskiej w kolekcji Atanazego Raczyńskiego
godz. 20:00

Ścieżka dla miłośników dawnej sztuki europejskiej. Poprowadzi nas postać Atanazego Raczyńskiego, kolekcjonera i mecenasa, oraz dzieje obrazów z jego kolekcji. Zatrzymamy się przy takich perełkach jak Gra w szachy pędzla włoskiej artystki renesansowej Sofonisby Anguissoli czy nawiązująca do Leonarda da Vinci Madonna z Dzieciątkiem i barankiem Quentina Massysa. Owocem licznych podróży dyplomatycznych oraz pobytu Atanazego w Berlinie jest zbiór XVII-wiecznych dzieł hiszpańskich i portugalskich, m.in. Francisco de Zurbarána czy twórczość malarzy niemieckich XIX wiek.
Kinga Sibilska


Kuratorskie oprowadzanie po wystawie Janusz Przybylski. Wokół „Błędnego koła”
godz. 20:00 

Spotkanie przy wystawie
Grażyna Hałasa, Agnieszka Salamon-Radecka


Stories of the Masters. Guided tour of the permanent exhibition
godz. 20:30

Explore the meaning and beauty of highlights of the collection, learn stories behind the artworks of greatest Polish artists, and get involved in a dialogue with artistic tradition. The guided tour will be a great chance to admire selected works of most important masters such as Jacek Malczewski or Tadeusz Kantor. 
Martyna Łukasiewicz


Kuratorskie oprowadzanie po wystawie A-geometria. Hans Arp i Polska
godz. 20:30

Spacer po ekspozycji czasowej. Prezentacja dzieł francusko-niemieckiego artysty Hansa Arpa, twórcy wiązanego z abstrakcjonizmem, dadaizmem i surrealizmem. Wystawa gromadzi ponad 60 dzieł ze wszystkich okresów twórczości – rzeźby, reliefy, rysunki, kolaże, grafiki, obrazy. Prace Arpa skonfrontowane zostały z dziełami wybranych artystów polskich – współczesnych artyście, jak Henryk Stażewski, Władysław Strzemiński, bądź pokrewnych mu językiem formalnym i teorią sztuki, np. Alina Szapocznikow, Maria Jarema, Andrzej Pawłowski, Aleksandra Ska.
Marta Smolińska, kuratorka wystawy

 

Noc Muzeów 2016, fot. J. Ustasiak

WARSZTAT

Co ma w kieszonce? Na tropie książki i obrazu
godz. 17:15–18:45

Warsztat adresowany jest do dzieci w wieku 3–6 lat oraz ich opiekunów. Punktem wyjścia do zajęć jest pokaz Niedostrzegane, cz. 2 prezentowany w przestrzeniach Muzeum. Zajęcia składają się z dwóch części: czytando książki W kieszonce I. Chmielewskiej oraz praca plastyczna – wykonanie własnych kieszonek.
Barbara Górecka, Maria Kiedrowska


Oczko w głowie – wydarzenie towarzyszące wystawie A-geometria. Hans Arp i Polska
godz. 18:00–20:00

Zatrzymanie jest wyjątkowo ważne, szczególnie w kontekście płynności i tempa wszystkiego, co nas otacza. W czasie Nocy Muzeów odwiedzający będą mieli okazję wyrazić swoje zdanie na temat prezentowanych dzieł za pomocą własnej wypowiedzi artystycznej. Poprzez nawiązanie dialogu ze sztuką ekspozycja będzie ożywiona i otwarta na refleksję odwiedzających. Działanie adresowane jest do wszystkich odwiedzających, można do niego dołączyć w dowolnym momencie – czas realizacji zadania zależy od uczestnika.
Prowadzenie: Młody Uniwersytet Artystyczny


Zajęcia dla rodzin z dziećmi

Jest w muzeum obraz taki… – sztuka nowoczesna dla najmłodszych (8–12 lat)
godz. 17:15

Opowieść wierszem o sztuce współczesnej: o inspiracji, konceptualizmie, abstrakcji i asamblażu.
Anna Ostrowska


Dobranocka – opowieści obrazów (8–12 lat)
godz. 19:00

Jakie tajemnice i historie skrywają w sobie obrazy? Czy obrazy mogą opowiadać? Gawęda oparta na baśniach, mitach i legendach połączona z lekturą obrazu.
Emilia Głuszak

J. Spychalski, Szkło, 1934

QUIZ

Śladem artystów należących do Związku Polskich Artystów Plastyków (ZPAP)
godz. 17:00–21:00

Okręg Poznański ZPAP przygotował na Noc Muzeów 2017 w MNP zabawę konkursową. Będzie ona miała formę niezobowiązującego spaceru po MNP śladem artystów należących do ZPAP. Od założycieli Wacława Taranczewskiego, Wandy Chełmońskiej, po tak znanych twórców jak Jan Spychalski czy Piotr Potworowski. Wydarzenie wpisuje się w przygotowania do nadchodzącej w przyszłym roku 85. rocznicy powstania Okręgu Poznańskiego i ma na celu ukazanie przeplatających się relacji miasta Poznania, jako obszaru życia i działalności artystycznej, Muzeum i ZPAP. Podczas Nocy Muzeów na stoisku informacyjnym ZPAP udostępnione będą karty z zadaniami umożliwiające wzięcie udziału w zabawie.

O godz. 19:00 i 21:00 przewidziano dwa losowania – w każdym z nich rozlosowywane będą po trzy nagrody: miniatury autorstwa Pawła Napierały.


 

 

MUZYKA

Kądziela & Wójciński, koncert
godz. 21:15 i 22:15

Artyści zaprezentują utworu z płyty 10 Little Stories. Ten album to „zbiór opowiadań, których treścią i osią jest przyjaźń. Owocem tej przyjaźni jest niezwykłe porozumienie, które zaistniało pomiędzy muzykami”. Autorski repertuar oscylować będzie wokół jazzu, eksperymentu i muzycznej improwizacji.
Marek Kądziela – gitara
Ksawery Wójciński – kontrabas, wokal

fot. S. Obst

Muzeum Sztuk Użytkowych, Góra Przemysła 1

Odkryj Muzeum Sztuk Użytkowych w Zamku Przemysła

godz. 17:00–1:00

Do odkrycia jest wiele: wystawa stała w zupełnie nowej odsłonie, eksponaty, z których duża część przechowywana była do tej pory w magazynach oraz aplikacje mobilne, filmy i prezentacje, które uzupełniają naszą ekspozycję. W tę wyjątkową noc pracownicy MSU będą krążyć wśród publiczności, zdradzając sekrety muzeum i pokazywanej w nim kolekcji. Niezwykle pomocna w odkrywaniu tajemnic kryjących się w naszych obiektach będzie też aplikacja „Skarby MSU” (do pobrania na smartfony) – edukacyjna zabawa, na którą składa się 8 filmów i 8 zadań. Przyjdź, zobacz naszą niezwykłą kolekcję, obejrzyj filmy, rozwiąż zadania i zdobądź cenne wirtualne skarby!

Wielkopolskie Muzeum Wojskowe, Stary Rynek 9

WYSTAWA

Legia Cudzoziemska – Polacy w służbie Francji 

godz. 17:00–1:00

Polacy w Legii Cudzoziemskiej byli obecni od jej powstania w 1831 roku; jeden z pierwszych batalionów tej formacji miał polski skład osobowy. W czasach zaborów była dla Polaków na emigracji służbą wojskową oraz jednym z elementów dających nadzieję na odzyskanie niepodległości i odrodzenie Wojska Polskiego. Udostępnione na wystawie eksponaty to umundurowanie, broń i oporządzenie, znaki poszczególnych jednostek, odznaczenia, dokumenty, fotografie i różnego rodzaju pamiątki z misji bojowych.. 

Kuratorzy: Anna Szukalska-Kuś, Jarosław Łuczak

Oprowadzanie po wystawie „Legia Cudzoziemska – Polacy w służbie Francji 

godz. 18:00

Krzysztof Schramm

Spotkanie z białym kepi - warsztaty plastyczne dla dzieci

godz. 19:00 

Na wystawie czasowej będziemy tropić zwierzęta widniejące na odznakach regimentów Legii Cudzoziemskiej, zaprojektujemy własny znak oraz umundurujemy legionistów na kolorowankach.

Justyna Schramm

WYKŁAD/SPOTKANIE

Otwarcie ekspozycji z udziałem umundurowanych członków Wielkopolskiej Grupy Miłośników Historii „Wiarus” 

godz. 17:00 

Rycerze i najemnicy w XII i XIII wieku, wykład i prezentacja

godz. 20:30 

Okres pełnego średniowiecza to rozkwit kultury rycerskiej oraz stojących w cieniu dumnych rycerzy skutecznych i okrutnych ,,żołnierzy fortuny”. Poprzez barwne stroje, broń i przedmioty zostaną przybliżone pasjonujące czasy, gdy prowadzono wojny za pomocą miecza, honoru i podstępu. Pokaz przygotuje Wielkopolska Grupa Rycerska. 

Wojciech Lorek

Spotkanie z obrazem: Stanisław Batowski-Kaczor (29.01.1866, Lwów – 5.05.1946, tamże) „Atak husarii pod Chocimiem w 1621 r.”

godz. 21:15 

Prezentacja obrazu ze zbiorów MNP, spoza stałej ekspozycji, stanie się okazją do przypomnienia sylwetki Stanisława Batowskiego-Kaczora jako malarza batalisty oraz zaprezentowania jednej z wielu wersji popularnego wątku w malarstwie polskim XX wieku, jakim był motyw husarii. Samo płótno jest też kolejną artystyczną wariacją tematu kilkakrotnie podejmowanego przez Batowskiego. Scena przy zgaszonej kolorystyce charakteryzuje się sugestywnie oddanym wrażeniem bitewnego zgiełku i pełnej impetu dynamiki ruchu koni oraz jeźdźców.
Leszek Rościszewski

Legionista z Szamotuł – pułkownik Edmund Callier

godz. 22:00 

Urodzony w 1833 roku w Szamotułach Edmund Callier, syn Francuza i Polki, był niespokojnym duchem. Nie odpowiadała mu kariera kupca, którą chciał mu narzucić ojciec, więc udał się do Francji i wstąpił do Legii Cudzoziemskiej. Podczas wykładu przybliżony zostanie nie tylko ten epizod z jego życia, ale także jego udział w powstaniu styczniowym (1863), gdzie dosłużył się rangi pułkownika.
Alina Sokołowska

Muzeum Etnograficzne, ul. Grobla 25 (wejście od ul. Mostowej 7)

WYSTAWA

Romowie ≠ Cyganie

godz. 17:00–1:00

Romowie stanowią grupę wyraźnie wyróżniającą się. Trudno ich nie zauważyć na ulicy, gdy spotykamy żebrzące kobiety i dzieci lub zachwalające swe wróżbiarskie umiejętności Cyganki. Widzimy ich w centrach handlowych, gdy robią kosztowne zakupy w towarzystwie całych rodzin. Podziwiamy ich muzykę, taniec, kolorowe stroje na festiwalach etnicznych. A jednak, pomimo że tak widoczni, są jakby „niewidzialni”. Dla większościowego społeczeństwa spotkanie z nimi pozostaje zaskoczeniem, niespodziewanym odkryciem zupełnie odmiennego świata.

Kurator: Witold Przewoźny

WARSZTAT

Błyszczeć w cygańską noc…

godz. 18:00–20:30 (lub do wyczerpania materiałów)

Warsztaty plastyczne. Uczestnicy warsztatu otrzymają komplet materiałów, z których wykonają zaprojektowaną przez siebie ozdobę na rękę lub nogę, jako pamiątkę z Nocy Muzeów 2017.

Małgorzata Malinowska, Justyna Kowalińska, Barbara Jancz-Kostuch

Posoci – Cygańskie kieszenie 

godz. 18:00–24:00 (lub do wyczerpania materiałów)

Warsztaty plastyczne. Ozdabianie tzw. kieszeni cygańskiej – elementu stroju, spełniającego rolę torebki-saszetki na rekwizyty magiczne. Uczestnicy warsztatu otrzymają komplet materiałów, z których wykonają kieszeń według własnego projektu, jako pamiątkę z Nocy Muzeów 2017.

Elwira Sobiak, Iwona Rosińska

Dziś prawdziwych Cyganów już nie ma… – pokaz i warsztat tańca cygańskiego

godz. 21:00

Blanka Rische z Akademii Tańca „Blancari” zaprezentuje tańce cygańskie i zaprosi chętnych do nauki podstawowych kroków, figur i gestów tanecznych.

Blanka Rische

MUZYKA

Muzyczne rytmy

godz. 18:30 

Prezentacja ludowych zespołów oraz solistów – uczestników XVI Ogólnopolskich Konfrontacji Kapel Dudziarskich.

SPOTKANIA

Dawne życie poszło w dal…

godz. 17:00–1:00 

Tabor w parku Muzeum Etnograficznego – prezentacja wozu cygańskiego i opowieści Tadeusza „Bosmana” Krzyżanowskiego (ze Stowarzyszenia Romów w Bydgoszczy „Romano Dzipen”)

Tadeusz „Bosman” Krzyżanowski

Baśnie cygańskie w wykonaniu Grupy Baśnie Właśnie

godz. 20:00

Na spotkanie w szczególny sposób angażujące wyobraźnię zapraszamy dzieci mniejsze, większe, a także całkiem już duże.

POKAZ FILMU

Kino w parku 

godz. 20:00 i 22:00

Pokaz filmu dokumentalnego Zanim opadną liście (1963, reż. Władysław Ślesicki, 27 min), ukazującego życie polskich Romów w połowie XX wieku. 

Muzeum Historii Miasta Poznania (Ratusz), Stary Rynek 1

PREZENTACJA

Zgaduj zgadula, czyli tajemnicze eksponaty ze zbiorów Muzeum Historii Miasta Poznania
godz. 17:00–1:00

Podczas tegorocznej Nocy Muzeów chcemy pokazać mieszkańcom miasta przedmioty z naszych zbiorów, które nie są już używane w życiu codziennym (np. brzytwy, metalowe lokówki, nożyczki do przycinania świec, maszynki do lodów, klamerki do zapinania butów itp.) i nie są też na co dzień pokazywane na stałej ekspozycji Muzeum. Prezentacja zostanie tak przygotowana, aby oglądający miał czas na zastanowienie się, co to za przedmiot i odgadnięcie jego przeznaczenia.

Świat dziecka w zbiorach Muzeum Historii Miasta Poznania
godz. 17:00–1:00

W dwóch dużych gablotach i na 15 zaprezentowane zostaną eksponaty związane z dziećmi, m.in. zabawki dziecięce, gry planszowe, ubranka (także dla lalek), wózki, łóżeczko, fotografie, reklamy.

POKAZ

Bajki z „Bajki”
godz. 17:00–1:00

Pokaz starych bajek wyświetlanych niegdyś projektorem „Bajka” z 1958 roku.

Pałac w Śmiełowie

Muzeum Adama Mickiewicza w Śmiełowie

WYSTAWA

Krowa i motyl… Wędrówki malarskie po Ziemi Żerkowskiej

godz. 17:00–1:00

Wystawa obrazów olejnych i akwarel artystki Marzeny Cecylii Karcz 

Projekt „Teatru Ka”

godz. 17:00–18:15

O Mickiewiczu-emigrancie, w tym wspominanie podróży poety do Turcji ilustrowane obrazem i dźwiękiem przez Umuta Nebioglu oraz teatralna prezentacja ballady Mickiewicza Renegat w tureckiej technice cieni.

MUZYKA

Koncert zespołu U Studni z piosenkami do słów Edwarda Stachury

godz. 18:45–20:15

Grupa ta składa się z muzyków grających do niedawna w zespole Stare Dobre Małżeństwo (zmienił się tylko wokalista).

Występ zespołu harmonijek ustnych ANIMATO
godz. 20:45–21:45
Występ zespołu harmonijek ustnych ANIMATO z przebojami muzyki klasycznej i rozrywkowej.

Koncert Mirosława Czyżykiewicza „Muzyka wieczorem”

godz. 22:00–23:30

Mirosław Czyżykiewicz – jeden z najbardziej uznanych i wybitnych polskich pieśniarzy – od lat ma swoją wierną widownię podróżującą z nim po całej Polsce, aby uczestniczyć w jego koncertach. Artysta przedstawi w Śmiełowie swój najnowszy program „Muzyka wieczorem” do poezji Jarosława Iwaszkiewicza.

MUZEUM UTRACONE – projekcja filmów animowanych o dziełach sztuki utraconych w czasie II wojny światowej

godz. 17:00–1:00

Jak co roku będzie można odpocząć w parku przy ognisku.

Miejsce: Muzeum A. Mickiewicz w Śmiełowie

Na trasie Śmiełów – Jarocin będzie kursował dodatkowy bezpłatny autobus

(Dworzec autobusowy PKS w Jarocinie – Poczta – ul. Św. Ducha)


Jarocin – Żerków – Śmiełów
16:30 – 16:50 – 17:00
20:00 – 20:20 – 20:30
21:20 – 21:40 – 21:50


Śmiełów – Żerków – Jarocin
19:30 – 19:40 – 20:00
20:50 – 21:00 – 21:20
23:30 – 23:40 – 24:00