12.02.2018

"Życie sztuką..." według Izabeli z Czartoryskich Działyńskiej

- zapowiedź wystawy

M. Meleniewska, Izabela z Czartoryskich Działyńska

Izabela z Czartoryskich Działyńska była jedną z najwybitniejszych kolekcjonerek drugiej połowy XIX wieku na ziemiach polskich. Zgromadziła ona kolekcję dorównującą rangą największym zbiorom europejskim prezentowanym w ówczesnych muzeach publicznych i kolekcjach prywatnych we Francji, Włoszech czy Wielkiej Brytanii. Kolekcja hrabiny Działyńskiej jest niezwykle różnorodna i znalazły się w niej zarówno zabytki archeologiczne z czasów antycznych, dzieła średniowieczne jak emalie i rzeźby drewniane a także przykłady malarstwa, grafiki oraz sztuki użytkowej.

W 1893 roku została powołana Ordynacja Rodziny Książąt Czartoryskich na Gołuchowie. 125. rocznica jej ustanowienia stała się pretekstem do zrealizowania wystawy w Muzeum Narodowym w Poznaniu, która w gmachu przy alejach Marcinkowskiego 9 zostanie otwarta 27 maja 2018 roku.

Na wystawie jubileuszowej zbiory gołuchowskie przypomniane zostaną niemal 300. zabytkami z Muzeum Narodowego w Poznaniu, Muzeum Narodowego w Warszawie i Muzeum Narodowego w Krakowie oraz z Muzeum Archidiecezjalnego w Poznaniu.

Więcej na temat wystawy pod linkiem Życie sztuką. Gołuchów Izabeli z Czartoryskich Działyńskiej