09.08.2017

Zakup rzeźby Bolesława Biegasa do kolekcji Muzeum

W ramach programu operacyjnego Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego - Kolekcje, priorytet Kolekcje muzealne została zakupiona rzeźba Bolesława Biegasa Początek dwoistości twórczej bóstwa.

fot. S. Obst

Muzeum Narodowe w Poznaniu gromadzi sztukę polską i posiada znaczącą kolekcję malarstwa i rzeźby od k. XVIII i pierwszej połowy XIX wieku. Szczególnie ważną częścią tego zbioru jest Sztuka Młodej Polski, zestawiająca najwybitniejsze  dzieła przełomu XIX i XX wieku. W kolekcji tej od samego początku prymat zdobyło malarstwo, z powodów znacznie jego większej rynkowej dostępności. Zawsze jednak, gdy pojawiły się możliwości, dokonywano zakupów znaczących prac rzeźbiarskich.

Rzeźba Początek dwoistości twórczej bóstwa otwiera serię rzeźb dwustronnych, wykonywanych przez Biegasa od 1908 r. Jej ściśle geometryczna forma jest zapewne odpowiedzią artysty na dokonujące się w tym czasie przemiany w sztuce Paryża. Mimo, iż ornament dekorujący płaszczyzny rzeźby wiązać należy z wpływami secesji, to w prostopadłościennej formie rzeźby widzieć można – obok reminiscencji Światowida - swoistą recepcję kubistycznych idei.

Obecność rzeźby w przestrzeni sztuki Młodej Polski Muzeum Narodowego w Poznaniu, wzmacnia prezentację rzeźbiarskiego dorobku artysty, dołączając do dwóch, posiadanych już i eksponowanych  niewielkich jego brązów.

 

Zakup dofinansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.