08.12.2017

Propozycje dla dzieci w Muzeum Narodowym

Przewodniki i Walizki Muzealnych Tropicieli

Walizki Muzealnych Tropicieli, fot. S. Obst

Walizki Muzealnych Tropicieli, fot. S. Obst

Dziennik Atanazego, wyd. MNP

Zachęcamy rodziny z dziećmi do aktywnego zwiedzania stałej wystawy Muzeum Narodowego w Poznaniu.

W Kasie muzeum dostępne są "Przewodniki Muzealnych Tropicieli". Do tej pory ukazało się 10 tytułów. Najnowszy poświęcony jest postaci Atanazego Raczyńskiego - kolekcjonera. Sztukę z jego zbiorów można oglądać w Galerii Sztuki Europejskiej na 1 piętrze historycznego gmachu Muzeum. 

Kolejną propozycją są Walizki Muzealnych Tropicieli. Zwiedzając poszczególne galerie z Walizką Muzealnego Tropiciela, mali goście rozwiązują ukryte w niej zadania. Zagadki i rekwizyty umożliwiają im aktywne poznawanie przestrzeni i kolekcji Muzeum. Różny stopień trudności wymaga współpracy całej rodziny – dorośli pomagają dzieciom w odczytywaniu poleceń, rozwiązywaniu zadań i poruszaniu się po Muzeum. Wspólnie też decydują, które galerie będą zwiedzać i ile czasu poświęcą na wybrane zadania. Zadania zostały podzielone na dwie grupy wiekowe: od 5 do 7 lat oraz od lat 8 do 12. 

Przewodniki i walizki dostępne są nieodpłatnie.