30.08.2017

Prace Janusza Przybylskiego własnością Muzeum Narodowego w Poznaniu

Ukłon dla Diega. Portret Danusi, 1978

„Błędne koło – Muza”, 1977

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego


Prace zostały zakupione dzięki dofinansowaniu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu „Regionalne kolekcje sztuki współczesnej”. Zakupiono 41 prac Janusza Przybylskiego (1937–1998).

Ten pochodzący z Poznania (absolwent tutejszego Państwowego Liceum Plastycznego) malarz i grafik, związany był całe swoje twórcze dojrzałe życie z warszawską Akademią Sztuk Pięknych, ale cieszył się uznaniem również poza granicami kraju. Przybylski uważany jest za jednego z najbardziej samodzielnych twórców tzw. nowej figuracji w polskiej sztuce. Ceniony jest także za swoje prace graficzne, głównie litografie i akwaforty.

Trzon zakupu stanowi wybór obiektów wchodzących w skład (lub też z nim powiązanych) głównego cyklu malarsko-graficznego zatytułowanego „Błędne koło”. Prace powstające od połowy lat 70. XX wieku stanowiły rodzaj artystycznego, autorskiego komentarza do wybitnego dzieła Jacka Malczewskiego.