12.09.2017

Specjalista ds. weryfikacji odwzorowań i zarządzania fotografiami

Oferta pracy

Muzeum Narodowe w Poznaniu posiada bogaty zasób zdjęć obiektów, które wymagają weryfikacji pod względem jakości i spełniania wymogów dotyczących odwzorowań cyfrowych obiektów. Do zadań Specjalisty ds. weryfikacji odwzorowań oraz zarządzania fotografiami należą przede wszystkim porządkowanie istniejącego zasobu zdjęć i skanów, ocena jakościowa. Ponadto w ramach bieżącej pracy osoba na tym stanowisku jest odpowiedzialna za archiwizację nowo pozyskanych odwzorowań obiektów oraz zarządzanie procesem zamawiania i wykonywania wizerunków obiektów.

Termin składania zgłoszeń upływa 16 października 2017 roku.

Szczegółowy opis stanowiska i wymagań znajdują się w zakładce Oferty pracy