12.10.2017

Lekcja Historii z Wojewodą Wielkopolskim w Muzeum Pałacu w Rogalinie

12 października

Wielkopolskie ziemiaństwo i jego rola w XIX i XX wieku – to tytuł drugiej Lekcji historii z Wojewodą Wielkopolskim, która odbędzie się 12 października br. w Muzeum Pałacu w Rogalinie, oddziale Muzeum Narodowego w Poznaniu.

Młodzież - z 25. Liceum Ogólnokształcącego im. Generałowej Jadwigi Zamoyskiej w Poznania, Zespołu Szkół Katolickich w Śremie i  Technikum nr 19, im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Poznaniu  - będzie miała okazję pogłębić swoją wiedzę na temat wielkopolskiego ziemiaństwa, w tym znaczącej roli rodziny Raczyńskich, a szczególnie hrabiego Edwarda Raczyńskiego – fundatora Biblioteki Raczyńskich. Uczniowie wysłuchają wykładu na temat ziemiaństwa wygłoszonego przez panią dr Agnieszkę Łuczak z poznańskiego oddziału IPN oraz zwiedzą pałac w Rogalinie.

W czerwcu br. wojewoda wielkopolski Zbigniew Hoffmann zainaugurował  cykl lekcji historii dla młodzieży ze szkół ponadpodstawowych. Przygotowane wspólnie z Wielkopolskim Kuratorium Oświaty zajęcia odbywają się w różnych miejscach regionu – pałacach, muzeach i plenerach. Lekcje w szczególny sposób dotyczą historii Wielkopolski, Powstania Wielkopolskiego i historii najnowszej. Do organizowania zajęć zaproszeni zostali nauczyciele akademiccy, muzealnicy, historycy, nauczyciele i edukatorzy z wielu wielkopolskich instytucji, między innymi Instytutu Pamięci Narodowej, Muzeum Narodowego, PAN Biblioteki Kórnickiej czy Muzeum Niepodległości.