02.08.2017

Badania ankietowe w Muzeum Pałacu w Rogalinie

14 lipca - 17 września br.

Uprzejmie informujemy, że w dniach od 14 lipca do 17 września 2017 roku na terenie Muzeum Pałacu w Rogalinie prowadzone będą badania na temat ruchu turystycznego w obrębie Metropolii Poznań.

Ankiety, na zlecenie Metropolii Poznań oraz Poznańskiej Lokalnej Organizacji Turystycznej (PLOT) przeprowadzają profesjonalni ankieterzy z firmy Ultex Ankieter. Każdy ankieter posiada identyfikator z imieniem i nazwiskiem, oznaczony logotypami organizatorów badania.

Zachęcamy do poświęcenia kilku minut i wzięcia udziału w Ankiecie.