"Zwiastowanie" wg projektu Władysława Roguskiego

Obiekt miesiąca z kolekcji Muzeum Sztuk Użytkowych

Informujemy o przedłużeniu terminu wystawy w Wielkopolskim Muzeum Wojskowym,

"Obcy mundur – dola taka…" w 100 lecie wybuchu I wojny światowej. Polacy z zaboru pruskiego w armii...

Archiwum Cieślewicza

Dzięki dofinansowaniu ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego możliwe stało się...

Zmiany nazw oddziałów

Muzeum Narodowego w Poznaniu

Sympozjum: ,,Pomost między dawnymi a przyszłymi laty. Muzealnicy wielkopolscy – prekursorzy, organizatorzy, społecznicy"

Inicjatorem i organizatorem jest Stowarzyszenie Muzealników Polskich – Oddział...

listopad 21

Sito Sztuki. Z nici czy na nici ?

Z nici czy na nici? Zanim liście z drzew opadną snują nici tysiące, przeganiając letnie słońce....

listopad 22